Davidhellstrom

marknadsupd 27:e aug

SP:SPX   S&P 500 Index
Dags för uppdatering igen. Var nästan två veckor sedan sist, mycket igång med flytt och annat smått å gott som tagit fokus under en seg marknadsperiod.

Börjar som vanligt med att kika på marknadsbredden och göra någon analys av hur marknaden kan se ut framåt.

För tillfället har SPX kommit ned till rimliga nivåer där vi kan förvänta oss en övervåld studs. Vi har påbörjat någon from av impuls där vi kommit ned och testat av logen vi satte 18:e augusti. Det är kritiskt att denna håller och att 4454 bryts på uppsidan för att det ska innebära vidare uppgång i år.

Nivåer att hålla koll på i SPX är därför på nedsidan 4340 och som sagt uppsidan 4455 på ett ungefär.

Kollar vi snabbt på S5TH och S5TW Går de att konstatera att Marknaden har inte riktigt hängt med på uppsidan och istället fördragit att falla under denna studs vi fått sedan 18:e aug.

S5TW har tendenser att vända om runt 9,3 - 1,4 området vilket har varit nära under denna perioden. Senaste vi handlades kring dessa nivåer var i mars och de var nästan
20 % sedan i SPX.

Kan då konstatera att jag är betydligt mer bull just nu än vad jag var vid senaste marknadsupd. Det återstår att se om uppsidan bryts dock i SPX.

Min handel kommer att återgå till normalt efter några veckors uppehåll. Jag kommer att leta setups i de starkaste sektorerna. Som jag brukar skriva om

Kan lite snabbt uppdatera listorna för de sektorer som presterat bäst också då de var längesedan. De är dessa som gäller för veckan.

SWE
1D - kommersiella tjänster
1V - Diverse

US
1D - konsumentvaror
1V - Konsumentvaror, Tar andra bäst - Elektronisk Teknik

Snart är de dags att uppdatera de övrig listorna också som uppdateras varje månadsskifte
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.