SP:SPX   S&P 500 Index
SPX : mycket snack om vi är i en Bear market eller ej. Vad spelar för roll? Marknaden flukturerar så pass mycket så vi måste vara på allerten oavsett och följa marknaden åt rätt håll för tillfället.
S&P500 vände exakt på MA200 alltså ingen Bearmarket ännu men lika fullt tog jag ut alla fonder etc. på ett tidigt stadium och placerade i räntor. Vågade inte gå in igen av feghet och dåligt självförtroende.
Håller 2680 nivå så tror jag på uppåt och nästa stöd 2640 nivå, närmaste stora motstånd 28-2900
2740 nivå MA200 (D) nästa motstånd på D och möjlig rekyl mot 2650 nivå ( 2670 ett mellanstöd/motstånd )
Vi kan också dra fib mellan botten och 2740 så ser vi vad vi har har att räkna med.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.