markofswe

Fortsatt Tjur Marknad för S&P 500?

SP:SPX   S&P 500 Index
Amerikanska S&P är uppe ca 10 % från Februari botten och enbart knappt 7 % från ATH. Priset har tagit sig över dagliga 200 MA och även EMA ribbon som den dessutom gått ner och testat som support som höll, ett styrkebesked för alla Tjurar. Det har även formats en sorts fallande kil/trendkanal med ett tekniskt target på senaste ATH.

Nivåer att nu ha koll på för att se om denna bull run ska fortsätta eller om vi ska fortsatt ner är fib 0.618-0.786, kan priset ta sig över 0.786 Fib och över $4700 där den synliga intervallen visar mest motstånd upp till så finns goda möjligheter för fortsatt tjur marknad. Ser vi en stark rejection från $4700 där vi sedan sedan stänger under 0.618 Fib så ökar chansen att vi inte har retracat klart.

Tittar man på vecko ramen så ser trenden fortsatt upp där priset gått ner och testat Ichimoku molnet och EMA ribbon för att ta sig över de igen vilket är starkt, 200 EMA och 200 MA pekar rakt upp , Stoch RSI har bottnat och korsat på väg upp , RSI är tillbaka över 50 nivån och MACD säljtryck börjar avta. Man kan även nyligen se en dubbelbotten och bullish engulfing candlestick mönster.


Extra svårt att spekulera i dessa tider med krig och inflation i världen men om priset lyckas ta sig över $4700 så är det väldigt bullish enligt mig men tills dess är jag neutral/aningen bullish .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.