Oerhortbegovad

SPX CROWN PATTERN UPDATED

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
SPX CROWN PATTERN UPDATED, BEARISH TREND TOWARDS 2021.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.