SP:SPX   S&P 500 Index
Detta var ungefär samma rörelse som vi fick under corona snabba % ner vi snackar dagar -8-10% icoming ha koll på dessa nivåer och se vad som sker nu i topp formationen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.