Tradingdesken

SP500 2022-01-21

SP:SPX   S&P 500 Index
Varit ett ordentligt säljtryck senaste veckorna och det är återigen översålt på daily. En uppgång på 3-5% kommande veckan vore inte alls konstigt. Priset har brutit den viktiga nivån 4500 och nästa stöd ligger kring 4300. Allt beror på hur långt upp den kommande studsen tar priset, men i dagsläget verkar 4800 bli någon form av topp för kommande veckor / månader.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.