Tradingdesken

Långsiktigt vy på SP500

SP:SPX   S&P 500 Index
1h & daily

Kortsiktigt översåld på 1h, en studs på 1.2-1.8% måndag/tisdag är inte konstigt.
Målkurs för denna rekyl är 4300 och 4200 i första hand.

På daily ligger målkurs minst på < 4k.
Krävs utbrott från 4600 för att kunna bli kortsiktigt positiv.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.