SP:SPX   S&P 500 Index
Tillbaka till SP500 och kollar lite snabbt på vart vi har markanden. Går sedan igenom mina bevakningslistor och uppdaterar de starkaste sektorerna.

SP500:

Rent spontat genom att bara stirra sig blint på grafen har vi nu brutit det viktiga området där vi satte den senaste highen och kommit tillbaka och bildar någon form av Higher low ( som det ser ut just nu).

Mer avancerat än så behöver man inte göra det, sålänge SPX inte bryter ner under 4355 är marknaden fortfarande Bull. Alltså behandlar jag det fortfarande som Bullmarknad.

DXY
Kollar man till Dollarindex är vi i den zonen jag för några veckor sedan sa att de kunde bli tufft motstånd om området 105-106 bryts kan nog större nedsidan i SPX vänta och uppsida i DXY. Uppgången i DXY börjar dock se stretchad ut och jag kommer att spela på att det blir en topp här någonstans.

S5TH-S5TW
Här börjar det dock lysa varningsflaggor, främst i S5TH som redan nu handlas nere vid bottnen som sattes i SPX (4355 område). Detta visar på tydlig svag het bland bolagen i SP500 och jag hade mycket hellre föredragit att det bildar någon form av divergenser mellan tillgångsslagen istället.

Uppgången som vart i SPX de sensate veckan/Veckorna ser dock ut att ha vart lett av High beta bolagen, tillväxtcasen och inte de cykliska bolagen. Om någon divergens börjar bildas i dessa kan de tyda på en ljusare period för Highbeta, vilket är att föredra, men de är för tidigt att ropa hej ännu.

Jag kommer alltså framöver att behandla markanden som en bull tills motsatsen bevisas, som jag sa förra veckan också har varningsflaggor börjat hissas. Min play för fortsatt bullsynesätt är att vi under kommande vecka sätter en higherlow gentemot bottnen 20-25 aug. För att jag ska byta perspektiv behöver 4355 nivån att brytas.

Sektorer:
SWE
1D - Energimineraler
1V - Hälsoteknik

US
1D - Energimineraler
1V - Tekniskatjänster

Kör även mina momentumscreens varje söndag som egentligen bara är bolag som har grön prestation sedan 6 månader tillbaka. screenar på 1M - 3M & 6M
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.