Tradingdesken

SP500 2021-11-01

SP:SPX   S&P 500 Index
Det verkar som att säljarna inte har en chans på SP500 . Den väntade rekylen i pris tror jag istället kommer bli 1-3 veckors rekyl i tid istället. Dvs en konsolidering / tightare range innan det bryter uppåt igen .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.