Tradingdesken

SP500 2021-11-05

SP:SPX   S&P 500 Index
Ännu en potentiell vändningscandle för SP500 . Ska detta bli tredje gången gillt som tar priset på en liten rekyl? 4600 ser jag som en möjlig botten.
Något att notera är att smacd börjar dra ihop sig , vilket kan vara ett första tecken på en rekyl/paus är på ingång. Dock ingen säljsignal effektuerad där ännu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.