Oerhortbegovad

NQ100, NASDAQ100, 1H SHORT IDEA

Kort
TVC:NDQ   US 100 Index
SHOULD SEE ANOTHER PULLPACK ON MONDAY/TUESDAY AFTER LASTWEEK'S COMFIRMATION.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.