Tradingdesken

SP500 - Buy the dip?

Lång
SP:SPX   S&P 500 Index
Sämsta veckan sedan corona raset 2020. Det kan mycket väl vara början på en längre nedgång. Trots detta är RSI2 på översålda nivåer i veckografen och jag tror därför på en studs kommande vecka upp mot 4500-4520 i första hand. Månadsgraf är inte ännu översåld och därför tror jag detta kan ta sig längre ner .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.