Tradingdesken

SP500 - Buy the dip?

Lång
SP:SPX   S&P 500 Index
Sämsta veckan sedan corona raset 2020. Det kan mycket väl vara början på en längre nedgång. Trots detta är RSI2 på översålda nivåer i veckografen och jag tror därför på en studs kommande vecka upp mot 4500-4520 i första hand. Månadsgraf är inte ännu översåld och därför tror jag detta kan ta sig längre ner.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.