jan.palmberg.3

Snart uppe vid motstånd 2873, om det orkar dit.

Kort
SP:SPX   S&P 500 Index
Också uppe i kanaltak i det området. Volymen sjunker.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.