CIMP72

SSAB - Triangelformation

Lång
CIMP72 Uppdaterad   
OMXSTO:SSAB_A   SSAB AB SER. A
SSAB A har gjort kiss and buy och lämat trangelformationen.
Kommentera:
Vi är snart uppe vid 43 SEK som är den första målkursen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.