OMXSTO:SSAB_B   SSAB AB SER. B
SSAB gjorde en intressant candle vid vändningen men tycker inte RSI bottnat ur riktigt? I vilket fall rör den sig uppåt men jag inväntar en rekyl för att gå in. Snabbaste indikatorn sticker lite väl snabbt för att det ska vara hållbart?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.