OMXSTO:SSAB_B   SSAB AB SER. B
Hej.
Tidigare köpsignal vid 37 kr i SSAB AB SER. B har nu indikation för uppgång till området kring 46 kr där en naturlig paus eller svag sidledes rörelse kan uppstå för eventuell nedgång till 43 kr där ett naturligt stöd bör förekomma. Vid kurser över 46 indikerar uppgång till 57 kr där eventuell nedgång till jämna 50 kr skulle ses som attraktiv fortsättningskurs upp till 75 kr som en målkurs. Pris över 47 kr har en potential på 62 %.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.