OMXSTO:SSAB_B   SSAB AB SER. B
SSAB på väg ner till undre trendlinje igen? Håller utkik på rekyl upp för att fortsätta ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.