jepennn

starbrezze vart vänder den?

OMXSTO:STAR_B   STARBREEZE AB SER. B
starbreze vänder vid rektangel ett eller två
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.