jan9011

Subsea7

Lång
OSL:SUBC   SUBSEA 7 S.A
Subsea7 gjorde ett utbrott genom nedre BB och är nu tillbaka igen , en s.k. Suiper Simple Bayn . Lite mycket svansar på ovansida kan tyda på lite rekyl nmer mot 97,5-99 innan nya köpare kommer in?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.