jan9011

Snart vid närmaste stöd på Månadsgraf

Lång
OANDA:SUGARUSD   CFDs på socker
SugarUsd: Vi får se om det blir någon reaktion upp. 0,10028 är första stöd.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.