Luspank

Surgical science SUS

Lång
OMXSTO:SUS   SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
Ökar min position med 40%.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.