Laktos

Flagga SWEC_B

Lång
Laktos Uppdaterad   
OMXSTO:SWEC_B   SWECO AB SER. B
Möjligt utbrott ur flaggformation. 4h graf kraftigt ökad volym vid brytpunkten. Även lägligt vid nedre trendlinje.
Trade stängt: Stopp nått
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.