Linus3230

Swedbank - 12-15% nedsida

Kort
OMXSTO:SWED_A   SWEDBANK AB SER A
Tror att banksektorn kommer att ta mycket stryk detta året. Swedbank har en nedsida på 12-15% då ordar ligger där nere för att fyllas.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.