jan9011

Swedish Match

Kort
OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Swedish Match och sista candle kan indikera en nedgång? Möjligt att en HS-formation kan skapas?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.