OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Förtjänar Swedish match denna kursnedgång?

Kände att en analys av detta bolag är nödvändigt vid detta lag men i veckograf. Historiken är viktig att ta hänsyn till samt att alla analyser som finns ute är i dagsgraf.
Kollar man till vänster i grafen ser vi att en OB bildats som jag förväntar mig att vi kommer ner till och fyller eller vänder strax innan. Enligt de dragna trendlinjerna ser vi även att vi brutit en trend med ett återtest, (=ett återtest på en tidigare trendlinje är en bekräftelse på uppgång/nedgång beroende av trendens riktning) Vi fick även se två veckostängningar under denna trendlinje vilket inte är positivt. Har även markerat ut en ankrad volymviktad linje (blå linje) där vi även kan få en studs ifrån, tekniskt sett är det inte helt över enligt mig, tar dock ingen position än, vill gärna se att vi bildat högre bottnar och toppar.

Veckovisa oscillatorer;
RSI - översålda nivåer, finns mer utrymme för RSI att komma ner ett par punkter sett till historiken.
MACD - Negativ momentum

Är man positiv vill man se en vändning från EMA 200 (veckovis) eller från golden zone fib området (gul box).

Är man bearish så har jag markerat ut potentiella områden att se efter. Fib området är dock för tidigt att dra slutsatser om.

Gillar du det jag lagt upp?
Gilla 👍 & 🧡 följ mig för att visa uppskattning
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.