SLMK

SWMA (Trend & Stöd #2)

Lång
OMXSTO:SWMA   SWEDISH MATCH AB
Sedan min senaste analys kan jag nu konstatera att den negativa trendkanalen är bruten, och vi har provat stödet runt 407 kr . Som jag nämnde i Placeras forum så är en rekyl till fib 0.236 (ca 395 kr ) väntad. Det är emellertid högst angeläget att ichimoku-baslinjen (390 kr ) håller. Annars finns en överhängande risk att vi faller tillbaka till nivåerna kring 370 kr i första hand.

- Jag tror personligen att vi just nu bevittnar en 123-vändning, och inom en snart framtid kommer att se 440 kr .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.