NASDAQ_DLY:SX35GI   OMX STOCKHOLM REAL ESTATE GI
Riktigt osäker på vad som sker här i denna range är det bäst att skita på händer. Fastigheter har dragit lite från låga nivåer. Men det kan också vara en fradgat baums. Inget talar för att fastighetsaktierna ska dra.. men självklar de e lågt värderade många av de och bra avkastning kommer ge de som vågar fånga kniven.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.