NASDAQ_DLY:SX35GI   OMX STOCKHOLM REAL ESTATE GI
Hmm om detta kan stämma svårt att se men om och de kommer ge mig första signalen om vi bryter kanalen . Utbrott från kanalen avgör vart vi ska hur de ska gå och vad vi ska ta för position. Detta är bara ett alternativ och om detta sker.

Har Sverige stora problem.
Högt belånade
Hög ränta 6-7%
Defult

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.