SMARTBMONEY

Make it rain on bulls

Kort
OMXSTO:SX5000PI   None
Tror vi ska vända ner här ..-

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.