jan9011

SX8600PI

OMXSTO:SX8600PI   None
Fastighetsindex, SX8600PI, har dragit iväg genom W och M trendlinje och då börjar det likna lite Eifeltorn och rekylrisk!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.