CarlAndersson

Lång på Telia vid stödnivå

Lång
OMXSTO:TELIA   TELIA COMPANY AB
Ganska bra trade på Telia nu men kommer förmodligen inte gå in i den för det är lite försent nu för den har redan börjat gått upp endel. Kanske går in på måndag beroende på Corona situationen och vad priset hamnar på och i så fall så säljer jag av vid trendlinjen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.