OMXSTO:TERRNT_B   TERRANET AB SER. B
Aktien befinner sig i en nedåtgående rörelse sedan februari i år.
I den nedåtgående rörelsen tycker jag mig ana två olika trendkanaler. En bredare och en tightare. Den bredare kanalen kan vara obsolet då kursen inte har följt den trendlinjen sedan juni månad men så länge vi har en nedåtgående trend är den fortsatt av intresse.
Den tightare trendkanalen är den som är nyaste med start juli månad och den trendlinjen har kursen respekterat sedan dess.
I grafen hittar vi även en stöd/motståndslinje vid 1,8kr som är av intresse då kursen har respekterat den flera gånger historiskt sett. Jag anser att nivåerna kring 1,7-1,8kr är extra intressanta = starka motstånd/stöd då vi idag även har EMA200 kring de nivåerna.
Eftersom kursen befinner sig i en nedåtgående rörelse och under både motståndet nämnt ovan och EMA200 så är jag negativ till aktien just nu. Även Ichimoku indikatorn pekar på att den fortsatta kursen troligtvis blir neråt. Tyvärr blir jag inte förvånad om den når 0,7kr där ett starkt stöd finns.
Skulle aktien mot förmodan vända uppåt så skulle jag ändå avvakta med att gå lång tills Cloud Span B har brutits igenom nerifrån och även 1,8kr motståndet har punkterats. Då har man både EMA200 och motståndet som stöd istället vilket bör ge en bättre risk/reward kvot då man kan sätta en stop loss på 1 ATR under EMA200 eller 1,8kr.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.