Stocklund_

Intressant läge i terranet!

OMXSTO:TERRNT_B   TERRANET AB SER. B
Terranet har byggt en triangel/flagga nu efter en extremt lång och stor nedgång som nu har börjat planat av. Det kommer i alla fall bli väldigt intressant att bevaka Terranet under nästa vecka!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.