nilseri

Tethys kortsiktig target 62 kr

Lång
OMXSTO:TETY   TETHYS OIL AB
Tethys kortsiktig target 62 kr.

Kommande dagarna blir viktiga, brott under 54 med stängning under gap blir säljsignal men trend änsålänge positiv.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.