OMXSTO:TETY   TETHYS OIL AB
Tethys Oil har gått som tåget under 2018 (upp 45 procent) stärkt av ett stigande oljepris. Trots årets snabba kursuppgång är bolaget fortsatt köpvärd, skriver Affärsvärlden.

"Ökad produktion, fortsatt goda prospekteringsmöjligheter kombinerat med en attraktiv direktavkastning och värdering lockar till köp".

Tycker inte riktigt jag kan hålla med Affärsvärlden här. Runt 85:- kanske vore ett rimligt pris för Tethys Oil med det oljepris som råder men går det upp så ska aktien också upp.
Däremot Africa Oil har inte riktigt tagit del av oljeprisökningen ännu kan jag tycka.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.