OMXSTO:TIGO_SDB   MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SDB
Har enkelt bara lagt till stöd och motstånd för Millicom som jag ser det, glidande medelvärde och stochastic .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.