OMXSTO_DLY:TIGO_SDB   MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SDB
Ser ut som att millicom har en HL på weekly. aggressiv stop loss
Trade stängt: Stopp nått:
Im out. får jag en ny daily sweep testar jag igen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.