Laktos

Dubbelbotten på fib 61,8%

Lång
Laktos Uppdaterad   
OMXSTO:TIGO_SDB   MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. SDB
Tror på en likvärdig rörelse som vi har sett tidigare vilket skulle sammanfalla med fib extension. Aktien har tryckts ner mycket och har fått höga rek av analytiker, vilket bör tyda på att den inte ska nedåt i alla fall. Tror på en fortsatt uppgång till fib trend extension nu när SMACD signal är inne, RSI brytit upp genom motstånd. Första mål är fib 38,2% extension, andra 61,8%.
Kommentera:
Stoppen var 1xATR, tight men ifall vi går nedanför letar jag nytt tillfälle att gå in.
Kommentera:
Stoppen var även baserad på att det är under molnet och baslinjen på ichi cloud!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.