OMXSTO:TOBII   TOBII AB

Period 1 dygn.
En intressant aktie att följa nu. Aktien befinner sig i en uppåtgående fas där den har lyckats bryta sig ut från molnet. Även lagging line har lyckats bryta sig genom standard line vilket är positivt. På tal om standard line så kan man se att den befinner sig under Cloud Span B och har ca 4 kr till Cload Span B. Om aktien går upp 4kr från dagens kurs så hamnar den precis där standard line har ett historiskt viktigt motstånd/stödlinje (Standard Line är rak från 7 oktober och framåt flera dagar) på ca 60kr. Det är även extra roligt att se hur bra standard line följer trendkanalen (botten 27/10 och framåt). Cloud Span B är platt framgent vilket indikerar på lite oroligheter framöver.


Period 4h.
Samtliga parametrar är uppställda i bra ordning och fortsatt uppgång indikeras. Det verkar dock finnas ett mindre motstånd vid dagens nivå vid 57-58kr (3/12 studsade kursen ner från dagens nivå och även 6/10 agerade nivån som ett litet motstånd) och ev kanske det kommer en mindre rekyl nedåt till 55kr där standard line (4h period grafen eller Cloud span B för 1dygn period grafen) med största sannolikhet kommer att fånga upp kursen och återigen skicka den uppåt. Skulle det hända så anser jag att 55kr är en mycket bra nivå att komma in på.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.