OSL:TOM   TOMRA SYSTEMS ASA
Tomra, som jag glömt av lite. Gjorde sin botten och nu knallat upp lite väl snabbt (?).Försöka hitta en ingång som man kan hänga med på uppåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.