markofswe

Krypto Trenden fortsatt upp enligt dessa Indikatorer

Lång
CRYPTOCAP:TOTAL2   Crypto Total Market Cap Excluding BTC, $
Detta är en analys av Total Crypto Market Cap som exkluderat BTC på vecko tidsramen.

Sen Maj 2021 har hela krypto market cap handlats i en sorts uppåtgående kanal. November 2021 nåddes det en ny ATH följt av en rekyl nedåt i en trendkanal som varat ända tills nu, där vi nu ser tecken på en möjlig reversal tillbaka uppåt.

Det är flera indikatorer som visar att marknaden nu kan vara på väg att vända upp med en möjlig topp på runt 2 T:

- Stänger detta vecko candle som den ser ut nu - så är det ett morningstar mönster som är ett reversal mönster.

- Ichimoku molnets övre spann visade sig hålla som stöd för nu och lagging span som bryter upp över priset.

- Stöd vid 0.236 Fib extension och vid nedre linjen av den uppåtgående trendkanalen. Just nu ser det ut som vi möjligt stänger över 0.382 Fib extension och 50 EMA.

RSI, Stoch RSI har bottnat och MACD sälj tryck börjar minska. Priset har tagit sig över nedre Bollinger bandet och håller på ta sig högre in i EMA ribbon.


BTC och krypto marknaden har gjort en stark uppsving senaste dagarna, viktiga nivåer för fortsätta upp är att BTC håller sig nu över 40k och så småningom erövrar 21 weekly EMA och 200 daily MA. Om det visar sig bli fallet så tror jag krypto marknaden kan nå en ny topp vid den övre uppåtgående trendkanalens linje runt Fib nivåer 1.272-1.414, möjligen en spike upp över till 1.618.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.