TradingView

Vår uppfattning om AI-genererade Pine Script™

Utbildning
MOEX:TRAIA   Tinkoff Artificial Intelligence Index iNAV
Det faktum att GPT kan generera Pine Script™-kod har väckt stor uppmärksamhet den senaste tiden. Även om tanken på att göra naturliga språkförfrågningar till en AI för att generera kod är tilltalande är det tyvärr inte något som handlare bör använda som en ersättning till att lära sig att programmera, och inte heller till att hitta en frilansare som programmerar åt dem om de inte är intresserade av att lära sig att programmera.

Enkelt uttryckt ligger kärnan i problemet i det faktum att kod som genereras av programvaror som GPT är opålitlig och att endast någon som redan behärskar Pine kan analysera den och utföra de nödvändiga ändringarna som krävs för att den ska fungera som avsett.

Skulle du sätta din tillit till kod som du saknar förtroende för att handla med dina pengar? De som kan svara "ja" på den frågan är spelare - inte handlare - och de läser förmodligen ändå inte den här texten. Eftersom du läser detta antar vi att du är, eller hoppas på att bli en handlare, vilket i så fall skulle innebära att du med grundläggande riskhantering borde betrakta GPT-genererad Pine-kod med skepsis och inte använda den för att fatta dina handelsbeslut.

Några av de typiska problem som du kan förvänta dig med GPT-genererad Pine Script™-kod är att dess logik inte kommer att göra det du bad den att göra och att den ofta misslyckas med att kompilera på grund av att syntaxen är felaktig, bland annat på grund av att den blandar ihop olika versioner av Pine.

Därför har vi beslutat att inte tillåta förfrågningar om att åtgärda GPT-relaterad kod i de forum för frågor och svar där PineCoders svarar på programmeringsfrågor. Vi anser att detta är det bästa sättet att stödja de så viktiga volontärerna i vårt community som bidrar med sin värdefulla tid och kunskap för att hjälpa Pine-programmerare som står inför olika programmeringsproblem. Våra forum för frågor och svar är inte tjänster för att skapa indikatorer för handlare som inte kodar i Pine. Handlare kan använda vår lista över Betrodda Pine Script™-programmerare att Anlita för att hitta en pålitlig frilansare som de vill betala för att göra arbetet åt dem.

Våra forum för frågor och svar för Pine Script™-programmerare är:
Stack Overflow
"PineCoders Pine Script™ Q&A"-rum på Telegram
"Pine Script™ Q&A"-chatt på TradingView

Om du vill lära dig Pine Script™ så börjar du här.

Oavsett om du programmerar eller inte, missa inte möjligheten att utforska våra 100 000 Community Scripts som publiceras av TradingViewers som så välvilligt delar med sig av sitt arbete till vår gemenskap.


Friskrivning

Denna text är inte avsett som ett avfärdande av GPT-3. GPT utformades ursprungligen för att bearbeta förfrågningar om att generera text, men de efterföljande versionerna avGPT har visat sig vara alltmer kapabla att producera text av relativt god kvalitet, så till den grad att det ofta är svårt för människor att upptäcka att det är ett program som skrivit texten. Se t.ex. i diagrammet ovan dess egen text om det ämne som vi tar upp i den här skriften, eller den här artikeln som den skrev om sig själv. Vi kan utan tvivel förutse många användningsområden för GPT-genererad text, även om detta ger upphov till utmanande etiska frågor.Look first. Then leap.

Get $15 worth of TradingView Coins for you and a friend: www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: www.tradingview.com/blog/en/
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.