Grafkollen

Transtema vid viktigt stöd

Lång
OMXSTO:TRANS   TRANSTEMA GROUP AB
Transtema befinner sig vid ett viktigt stöd. När den här nivån har besökts tidigare har kursen vänt upp. Stödet ligger vid ca 23kr. Just nu konsoliderar kursen vid stödet. Ett motstånd byggs upp vid ca 25kr. Jag bevakar brott upp.

Klassisk enkel teknisk analys med stöd & motstånd, trendlinjer, reversal mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.