OMXSTO:TRANS   TRANSTEMA GROUP AB
Transtema: eressenter?n aktie som är tillbaka på ruta 1. "Hög" volym i mitten på månaden. En rekyl ner mot 5:- kanske kan väcka flera intressenter?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.