XETR:TUI1   TUI AG NA O.N.
Nu var jag nog lite tidig in på 16,29. SL vid röd.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.