DennisSahlstromTrader

TXMD - Hittat motstånd

Lång
NASDAQ:TXMD   TherapeuticsMD, Inc
Uppföljning av TXMD som hittade stöd vid den starka, uppåtgående stödlinjen. Som jag skrev tidigare, finns det ett motstånd runt $5,49 där priset befinner sig för tillfället som måste brytas. Kan vara så att vi ska testa det uppåtgående stödet igenom innan vi bryter igenom motståndet på $5,49, men det kan även vara så att uppgången bara är tillfällig, bryter vi inte igenom under nästa vecka skulle kursen mycket väl kunna förtsätta ner istället.

Därför är det viktigt med rikshantering. Vi har förutsättningarna på vår sida men ingen vet hur kursen kommer agera. Det är trots allt köpare och säljare, vanliga människor och institutioner, bakom varje köp och sälj.

Ha en härlig helg,

/Dennis
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.