Omgjirre

Dags att ta hem vinster.

TVC:UKOIL   CFD:er på Brentolja
Nu är vi nära. Frågan kvarstår vad som kommer att hända härnäst.

Jag talar för mig själv men det är läge att börja ta hem lite vinster på dessa nivåer.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.