jan9011

FTSE100

Lång
TVC:UKX   UK 100 Index
FTSE100 och en AB-CD rörelse? EV. vid en rekylnivå nu? Letar ingång för lång.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.