TVC:UKX   UK 100 Index
FTSE100 blir det ett sista ryck upp ur kanalen eller är det toppen som är satt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.