TVC:UKX   UK 100 Index
UKX, UK100 : Lite tankar och linjer för detta index. Enligt indikatorer ska det nedåt för att hämta ny kraft för vidare uppgång. Försöker hänga med på 1H för att tajma riktning och nivåer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.